Weet u waar de naam 'STELLOP HOEVE' vandaan komt?

Vroeger werden percelen grond (ook weilanden) door de boeren met namen aangeduid om preciezer te kunnen aangeven op welke akker de verschillende activiteiten ontplooid moesten worden, zoals ploegen, eggen, zaaien, maaien, scheuren en bemesten, enz.

Zo'n naam prijkt o.a. op het huis van Rien op 't Hoog ('Hoge Laren') aan de Oirschotseweg. Om en nabij de plek, waar Oirschotseweg 50 nu staat, was destijds de boerderij met de dubbele deur. Voor de naamgeving zou dit betrekking kunnen hebben op de "gastvrijheid, de deuren open zetten voor de gasten".

Bekend is verder de naam 'Land de Katerstraat' (de "Kaoterstraot"), zoals die nog bij de ouderen in de herinnering voorleeft. Men kan er verder weinig mee. Jammer is, dat de overzijde wél een toepasselijke naam aan een perceel gegeven was, maar ja, dit perceel ligt 'verkeerd'. Het betrof namelijk 'het Steeke'. 'Steek' heeft aan verwantschap met Stek en het is voor vakantiegangers enorm belangrijk een goede stek gevonden te hebben. Het Steeke was in eigendom bij Noud en Anneke Vriens.

Verder werden namen gevonden als de Geweerakker (Gewéér-ékker), de familie Roozen kende nogal wat jagers in hun familie. Het Kalverwike, waarbij de aanduiding 'Kalverwaaike' veelvuldig voorkwam. De hoeve welke eertijds op de plek stond werd de Stellop Hoeve (ook wel de Stéél-op-Hoeve genoemd). De boerderij was omzoomd door hoge populieren en de takken van de populieren groeide schuin, rechtop langs de stam naar boven (steil omhoog = steel op).

Andere namen die ter plekke voorkwamen, waarbij direct vermeld moet worden dat niet precies is aan te geven op welke locatie de akkers lagen, zijn: Plas-akker (Plaas ékker), de Meeuw-akker (Meuw ékker), Dries Ome Waai en de Weversdries.

 

 

DE STELLOP HOEVE

SVR CAMPING